President Rodrigo Duterte’s Bonifacio Day Message, 30 Nov. 2016

Today is an important day to commemorate and to honor the father of the Katipunan and the Great Plebeian from Tondo, Andres Bonifacio, whose life and legacy have inspired countless generations and whose actions have shaped the course of our nation’s history.

Palace recognizes role of Filipino seafarers in global economy

Malacanang recognized the contributions of Filipino seafarers as the world celebrates ‘International Seafarers’ Day’ today. “Kaisa tayo ng sambayanan sa pagbibigay-pugay sa mga Pilipinong mandaragat o seafarers. Sa buong daigdig, kinikilala at tinatanghal natin sila bilang pinakamahusay, pinakamasipag at may kakayahang maghatid ng mataas na kalidad ng paglilingkod,” Communication Secretary Herminio Coloma Jr said in a radio interview on Saturday. “Dahil dito, ang mga Pilipino seafarers ang pinakamarami sa buong Read More